Tel: +49 (0) 35892/596-53 & 54

German
 • English
 • French
 • Italian
 • Polish

Deponie Kodersdorf

Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i jesteśmy w pełni funkcjonalnym składowiskiem...

W TKK GmbH zajmujemy się dostarczaniem bezpiecznych metod usuwania odpadów aby zapewnić...

Na terenie ponad 400 000 m2 znajduje się nasza kopalnia piasku oraz żwiru...

Składowisko odpadów

Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i jesteśmy w pełni funkcjonalnym składowiskiem odpadów klasy I oraz certyfikowaną, specjalistyczną firmą zajmującą się zarządzaniem odpadami. [SD 8432289, Nr. 801.0439/08/Efb]

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań usuwania odpadów mineralnych, włączając:

 • odpady zawierające azbest (17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*…)
 • skażoną glebę oraz kamienie (17 05 03*, 17 05 04, 19 13 01*…)
 • mieszanki bitumiczne (17 03 01*, 17 03 02…)
 • urobki z bagrowania (17 05 05*, 17 05 06)
 • podsypka kolejowa, (17 05 07*, 17 05 08)
 • inne rodzaje odpadów budowlanych (17 01 06*/07, 17 09 03*/04…)
 • oraz inne rodzaje odpadów mineralnych (10 10 07/08*, 12 01 15/16*, 19 12 11*/12

Kliknij na katalog odpadów aby go pobrać